Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Poznávací zájezdy 2019, 2020 > Řecko a ostrovy > Řecko, za starověkými památkami 2019

A82-19 - Řecko, za starověkými památkami 2019

Název Datum Datum návratu Dospělý od
092-141 11.05.19 21.05.19
14 790,-
Odjeto
092-143 01.10.19 11.10.19
14 790,-
Odjeto
092-145 11.10.19 21.10.19
14 790,-
Odjeto
návod: postup při objednávání zájezdu
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem, trajekt z Řecka Patras - Ancona (polohovací sedadla), 7x hotel***, 7x polopenzi, výlety dle programu, průvodce

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, pobytové taxy, fakult. akce a vstupné

Příplatky

3.900 CZK - jednolůžkový pokoj
800 CZK na osobu - 4lůž. kabina na trajektu
352 CZK komplexní pojištění

úvodní popis

Země s živoucí historií i legendami. Nejznámější starověké památky opředené pověstmi o řeckých božstvech a hrdinech, relaxace na krásných plážích letoviska Tolo a vynikající místní gastronomie. Též letecká varianta.

Řecko - Korinth - zbytky starověkého města se zříceninami hradu Akrokorinth a Apollónova chrámu z 5.stol.př.n.l.
Řecko - Korinth - zbytky starověkého města se zříceninami hradu Akrokorinth a Apollónova chrámu z 5.stol.př.n.l. Řecko, Meteora Řecko - Korint - průplav přes Koritskou šíji, 6343 m dlouhý, z let 1883-1893, myšlenka už ze 6.stol. př.n.l. Řecko - jeden z několika zachovaných antických chrámů Řecko - Meteora - kláštery na vrcholcích slepencových skal v oblasti Thesálie Řecko, zříceniny chrámu Řecko - Athény - Akropolis, centrum starověkých Athén budované v 13. až 5.stol př.n.l. Řecko -  Delfy,věštírna, otázkami opředená stavba zvaná Tholos o níž nikdo neví k čemu sloužila, snad k chovu posvátných hadů a obřadů s nimi Řecko, Athény, muzeum, zlatá  tzv. Agamemnonova maska z vykopávek v Mykénách
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd z Prahy dopoledne, nástupní a svozová místa - Pardubice, Poděbrady, Hradec Králové, Brno, za příplatek 250 Kč možný svoz z Olomouce a za 500 Kč z Ostravy, transfer přes Maďarsko

2.den

2. den: Makedonií (srdce starověké helénistické říše) do Řecka , SOLUŇ (UNESCO), druhé největší města Řecka , pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, nádherné byzantské kostely, Agios Dimítrios (největší kostel v zemi), Agía Sofia, připomínající mešitu v Istanbulu , Bílá věž, nejslavnější pamětihodnost města, ubytování v Soluni

3.den

3. den: autobusem kolem impozantních štítů pohoří Olymp, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, výjezd na vyhlídku, údolí Tempé, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna, návštěva jedinečných klášterů METEORA (UNESCO) tyčících se na vrcholcích bizarních skal - prohlídka některých z 6 klášterů

4.den

4. den: Thermopylský průsmyk, památník u THERMOPHYL připomínající bitvu s Peršany, archeologický areál starověkých Delf (UNESCO), podle antické mythologie zde byl střed světa, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám, slavná věštírna, Tholos, Athénin chrám, klášter Osios Loukas, zasvěcený poustevníkovi a léčitelovi svatému Lukáši, nejvýznamnější středověká stavba Řecka ,

5.den

5. den: celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), Akropole s Parthenónem a Erechteionem, divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Dionýsovo divadlo, Propylaje, Beuléova brána, Archeologické muzeum, malebné uličky čtvrti Pláka, chrám Dia, starý olympijský stadion, Hadriánův oblouk

6.den

6. den: cesta na poloostrov Peloponés, archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion), EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek s největším divadlem v Řecku , starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum rané řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreova pokladnice, šachtové hroby z 16. století před naším letopočtem, ubytování v přímořském letovisku

7.den

7. den: pobyt u moře v letovisku TOLO, v ranních hodinách návštěva elegantního přístavu NAFPLIO, pevnost Palamidi, chodníky dlážděné mramorem, malebný přístav

8.den

8. den: prohlídka starověké SPARTY, kdysi jeden z nejmocnějších městských států Řecka , Artemidin chrám, areál MYSTRA (UNESCO), tajemné opevnění v byzantském stylu, hrad, zdobené kostely a kláštery, cesta přes krásné pohoří Tayget na ubytování v Olympii

9.den

9. den: starověká OLYMPIE (UNESCO) u soutoku řek Alfeiós a Kládeos, posvátný okrsek se zbytky Diova chrámu, Archeologické muzeum, pozdě odpoledne nalodění v PATRASU na trajekt do Itálie , plavba Středozemním mořem

10.den

10. den: okolo poledne vylodění v Itálii , příjezd do ČR v nočních až časně ranních hodinách následujícího dne

CK si vyhrazuje možnost drobných změn programu vzhledem k počasí a dopravním podmínkám.

Doprava

Autobus je vybaven klimatizací, DVD a minibarem. Za české koruny je možné zakoupit studené i teplé nápoje. Z Itálie do Řecka a zpět trajekt (polohovací sedadla), za příplatek možno zajistit 4lůžkovou kabinu. Časy odjezdů a místa nástupu budou klientům sděleny v informacích, které obdrží před odjezdem.

Ubytování

***hotely - 2lž. pokoje s příslušenstvím v oblasti Soluň, Kalabaka, Atény , Tolo, Olympia.
1x přenocování cestou na polohovacích sedačkách trajektu (2x ubytování ve 4lůžk. kajutě B4 - platí pouze pro klienty, kteří si tuto službu zajistili v CK).

Stravování

polopenze

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

SOLUŇ: Agios Dimítrio zdarma, Bílá věž 3 €
Meteora 3 €/1 klášter
Delfy s muzeem 12 €
Osios Loukas 4 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
Mystra 12 €
OLYMPIA s muzeem 12 €
ATHÉNY : pouze Akropolis 30 €, Akropolis a sdružené vstupné do 6ti památek 30 €
Jízdné v Athénách 1,4€

Studenti se studentským průkazem (ISIC), novináři, lidé nad 65 let a mládež ve věku 18 – 25 let mají nárok na zlevněné vstupné.

Kapesné

doporučujeme nejméně 70 € na vstupné

Poznámky

UPOZORNĚNÍ
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Do klášterů v Meteoře nutné muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně.
Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve speciálně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty.

ELEKTRICKÉ ADAPTÉRY
V zásuvkách řeckých sítích koluje napětí 220 V/50 Hz střídavého proudu. Elektrické zásuvky jsou jednoduché se dvěma kolíky. Na tříkolíkové přístroje pravděpodobně budete potřebovat adaptér. Pokud si ho zapomenete doma, není problém si ho koupit v kterémkoli supermarketu.

ČASOVÝ POSUN
Řecko je v časovém pásmu GTM + 2, tudíž je zde o hodinu více než v České republice.

Zajímavé informace:

aktuálně: Únorové FIRST MINUTE slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2020

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2020 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

Zpět na seznam zájezdů | GEOPS 2017 úvodní stránka | TISKNOUT
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 1357/10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny