Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2019
| Zpět | jste zde: zájezdy 2019 > Poznávací zájezdy 2019 > Rakousko > Umělecká Vídeň, advent a výstavy 2019

A179g-19 - Umělecká Vídeň, advent a výstavy 2019

Název Datum Datum návratu Dospělý od
091-403 23.11.19 23.11.19
890,-
Objednat
návod: postup při objednávání zájezdu
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem, služby průvodce, pojištění Ck proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění pro cesty do zahraničí, vstupné (40 €) a fakult. akce

Příplatky

90 CZK - komplexní pojištění

úvodní popis

Poznáte krásy habsburské metropole na Dunaji Vídně , architekturu v různých slozích - překrásnou středověkou katedrálu, barokní architekturu Fischera z Erlachu, secesní a klasicistní stavby, Hundertswasserovu čtvrť, jedinečná muzea, můžete navštívit aktuální výstavy umění: společnou výstavu barokních mistrů Caravaggia a Berniniho či kreseb A. Dürera a adventní trhy.

Rakousko - Vídeň - Hundertwasserův dům, 1983-86, uvnitř 52 bytů
Rakousko - Vídeň - Hundertwasserův dům, 1983-86, uvnitř 52 bytů Rakousko - Vídeň - Albertina, A.Dürer, Zajíc, 1502, akvarel a kvaš Rakousko - Vídeň - Hofburg, socha Františka I. od Pompeo Marchesiho na Josefském náměstí Rakousko - Vídeň - Belvedere, J.L.von Hildebrand Rakousko - Vídeň - Albertina, A.Dürer, Modré ptačí křídlo, kol 1500, akvarel Rakousko, Vídeň, Hunderwasser, schodiště Rakousko - Vídeň - G.L.Bernini, Medůza Rakousko - Vídeň - katedrála sv.Štěpána, detail hlavního portálu Rakousko - Vídeň - G.Klimt v MUMOKU, Právní věda - 3 ženy představují Pravdu, Spravedlnost a Právo, smrtící chobotnice vykoná rozsudek Rakousko - Vídeň - Pavilon Secese. J.M.Olbrich, výstavní prostory Rakousko - Vídeň - Caravaggio, David Rakousko - Vídeň - Muzeum moderního umění je také součástí Museumsquartier, oblasti s 60.000 m2 plochy muzei Rakousko - Vídeň - G.L.Bernini, Sv.Sebastián Rakousko - Vídeň - katedrála sv.Štěpána, zal. 1137, 1230-58 první přestavba, 1304-1433 gotická Vídeň - P.Bonnard - Káva, 1915 Rakousko - Vídeň - drožky před sochou arcivévody Karla Těšínského (1860), A.D.Fernkorn Rakousko - Vídeň - Albrecht Dürer, Klanění králů, 1504 Rakousko - Vídeň - orloj s postavou  římského císaře Marka Aurelia (I), číselník o průměru 4 metry
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd z Prahy ráno, VÍDEŇ klasická i secesní, Hofburg , Dóm sv.Štěpána, hrobka habsburských panovníků, kostel sv. Karla Boromejského, Albertina , popř. kostel minoritů s kopií Poslední večeře Páně, nepovšimnuta rozhodně nebude ani moderní architektura - např. Hlavní nádraží s věží Bahnorama, pohledy na Donainsel s výškovými budovami, domy architektky Zahy Hadid, individ. muzea a galerie, atmosféra ulic, možnost posezení v kavárně, např. Rosenberg (možnost získat charakteristický hrnek s růží), muzea a výstavy: umělecké výstavy Caravaggio a Bernini a P. Bonnard: barva vzpomínky a také výstava kreseb Albrechta Dürera , adventní atmosféra ulic a skvělé adventní trhy před radnicí, na náměstí Marie Terezie či před kostelem Karla Boromejského, odjezd v podvečer, návrat do Prahy do půlnoci
CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle aktuálních podmínek ve Vídni . Upozornění: plánované termíny výstav mohou být změněny, nikdy je nelze zaručit předem na 100 %.

Doprava

autobusem s možností občerstvení (o přestávkách prodej nápojů za Kč) a DVD.

Stravování

Orientační ceny potravin a jídel ve Vídni : hlavní jídlo v restauraci 9,90-15,90 €, rychlé občerstvení (klobása, pizza do ruky, obložená bageta): od 3-4 €, 2 dcl vína 3,50 €, káva 2,80-3,60 €, balená voda 1,5 l: 0,50 €, láhev vína 0,75 l: od 2,50-3 €(veltlínské zelené), chléb, bageta v obchodě: 1 €, pivo točené 3,50 €, plechovka 0,50 €, limo (láhev) 1-2 € v obchodě, jogurt 0,40-0,50 €; pohlednice v průměru 0,50-0,80 €, známka do ČR 0,80 €, WC průměr 0,50 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
Variantně můžeme nabídnout také pouze léčebné pojištění do zahraničí L5 (nezahrnuje úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody).
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif L5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč

Orientační ceny vstupného

VÍDEŇ : Hofburg : stříbrná komora, císařské apartmány a Sisi muzeum 14 €; Císařská (zlatá) klenotnice 12 €
Kapucínská krypta (hrobka Habsburků ): 7,50 €
dóm sv. Štěpána: jižní věž 3,50 €, výtah na severní věž ke zvonu Pummerin 4,50 €
galerie Albertina : 13 €
Kunsthistorisches Museum : 15 €
MuseumQuartier: 19 €, pouze Leopold Museum 11 €MuseumQuartier: Leopold Museum 13 €, mumok 11 €, velká společná vstupenka do více muzeí 32 €
Belvedere: Horní i Dolní dohromady 20 €, pouze Horní (s Mramorovým sálem a sbírkami obrazů) 15 €, Dolní s Oranžerií a stájemi 13 €
kostel sv. Karla Boromejského: 8 €
Dům hudby (Klangsmuseum) 13 €
V Hofburgu a Schönbrunnu jsou doprovodné stroječky (audioguide) namluveny i v češtině.
Ceny jsou orientační, slevy lze získat na průkaz ISIC či ITYC a často lze uplatnit skupinovou slevu.

Kapesné

Doporučené minimální kapesné na vstupné 30€.

Zajímavosti

Víte, že... Vídeň je město kaváren, od slavného vítězství křesťanských vojsk po druhé obléhání Vídně . Tehdy se kávová zrna poprvé dostala ve větším množství do prostředí osvobozeného města. Dovedný člen řádu kapucínů začal s výrobou nápoje s mlékem a káva se pak na další staletí stala fenoménem liberálního prostředí hlavního města monarchie. Kavárny Central, Sperl, Landtman, Hawelka a Pruckel zná snad každý, kdo něco o Vídni slyšel. Dodnes je můžeme navštívit a nechat se obsloužit dobrou kávou nebo sladkostí, popřípadě i lehkým jídlem. A v moderní kavárně Rosenberg (síť, která má pobočky na různých místech v Rakousku) lze ke kávě dostat i hrnek s růží.

Informace

Galerie Albertina nabízí rozsáhlou výstavu kreseb Albrechta Dürera. Výstava se zaměřuje především na kresbu jakožto důležitou oblast Dürerovy tvorby, svým významem srovnatelnou s jeho grafikami a malbami. Galerie Albertina přechovává ve svých sbírkách největší počet Dürerových kreseb (i barevných) – na 140 exponátů. Nyní budou představeny veřejnosti společně s dalšími z různých mezinárodních muzeí a sbírek.

Výstava Caravaggio a Bernini
Malíř Caravaggio a sochař Bernini patří ke starým mistrům, jejichž tvorba se v současnosti těší velké oblibě. Výstava se zaměřuje především na díla obou velikánů, doplňovaná – „komentovaná“ i výtvory jejich současníků (Nicolas Poussin, Orazio Gentileschi, Alessandro Algardi, Simon Vouet. Umělci raného baroka se z celé Evropy sjížděli do Říma, aby se mohli inspirovat zdejší novátorskou tvorbou. Prostřednictvím zhruba 60 stěžejních exponátů – obrazů i soch – lze proniknout do složitého prostředí umění první poloviny 17. století, ve své době revolučního – úchvatná díla vyjadřující dramatické výjevy, silné vášně, prudké pohyby s až divadelní dynamikou.

Výstava Pierra Bonnarda: Barva vzpomínky
Výstava děl poněkud záhadného francouzského umělce, jehož tvorba se vyvíjela jaksi mimo směr oněch různých „ismů“ v první polovině 20. století; v době své smrti byl považován spíše za představitele povrchního harmonického umění odrážejícího měšťáckou každodennost. Lze ho však považovat za svérázného, originálního tvůrce jakési odlišné moderny vycházející stále z klasického francouzského umění. Nyní má být představen v kontextu své doby, ve vztahu k současníkům, přátelům Vuillardovi či Matissovi i v souvislostech s tehdejším politickým vývojem. Středobodem výstavy budou především Bonnardova díla z let po návštěvě Azurového pobřeží v roce 1909. Tehdy se malíř seznámil se středomořským světlem a obohatil svou paletu o výrazné jasné barvy, jaké jsou pro onu oblast typické. K vidění budou exponáty z různých významných světových galerií (Tate Gallery, Metropolitan Museum v New Yorku, National Gallery ve Washingtonu, Musée d´Orsay, Ny Carlsberg Glyptotek v Kodani) a také soukromých sbírek.

Zajímavé informace:

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2019

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2019 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

Zpět na seznam zájezdů | GEOPS 2017 úvodní stránka | TISKNOUT
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 1357/10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny