Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2020 > Poznávací zájezdy 2019, 2020 > Izrael > Velká cesta Izraelem a Jordánskem 2019

E2-19 - Velká cesta Izraelem a Jordánskem 2019

Název Datum Datum návratu Dospělý od
092-525 15.11.19 27.11.19
46 990,-
Odjeto
návod: postup při objednávání zájezdu
Základní cena zahrnuje

leteckou přepravu Praha – Tel-Aviv a zpět včetně všech poplatků, místní dopravu minibusem, plavbu lodí po Galilejském jezeře, 12x ubytování v hotelu, 12x snídani, 11x večeři, českého průvodce, informační materiály, základní komplexní pojištění

Základní cena nezahrnuje

vstupní a výstupní poplatek Jordánsko a Izrael 45 USD, vstupné v Jordánsku 100 USD, vstup na pláž u Mrtvého moře 16 USD, spropitné (70 USD), veškeré fakult. služby a akce.

Příplatky

10.400 CZK - jednolůžkový pokoj
2.500 CZK - balíček vstupů v Izraeli vč. lanovky na Masadu
2.300 CZK - balíček vstupů v Jordánsku
680 CZK - navýšení pojištění na K5S (Z1/Z2) - storno do 40 000 Kč

úvodní popis

Zájezd na Blízký východ za poznáním antických, biblických i islámských památek, do míst dávných biblických příběhů i křižáckých válek. Jedinečné skalní město Petra, Jeruzalém, Galilejské jezero a údolí Jordánu, Jericho, Mrtvé moře, Mojžíšova hora, fantastická krajina národního parku Timma, památný Betlém...


Upozornění: při sepsání cestovní smlouvy, bude potřeba do smlouvy doplnit údaje o cestovním pasu: číslo pasu, datum platnosti, místo vydání a národnost.

Jordánsko - Jerash, jižní divadlo
Jordánsko - Jerash, jižní divadlo Izrael - Jeruzalém - Zeď nářků, opěrná zeď Z části původního židovského Chrámu Jordánsko - mozaika v raně křesťanském kostelíku Jordánsko - Petra, skalní město Nabatejců vytesané do pískovce, 3.stol př.n.l. až 6.stol n.l. Jordánsko - západ slunce nad Mrtvým mořem Izrael - Betlém - kostel Narození Ježíše Jordánsko - barevné a voňavé krámky s kořením Izrael - Jeruzalém - setkání ras i náboženství Jordánsko - Wadi rum, nejatraktivnější poušt země s hlubokými vádí (vyschlá bývalá říční koryta) a kouzelnými skalními útvary Jordánsko - jen štíhlé sloupy zbyly z velkolepých římských a řeckých chrámů Izrael - Jeruzalém - Chrámová hora, nejposvátnější místo judaismu
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1.-2. den: letecký přesun do TEL-AVIVU (UNESCO), hist. centrum, architektura Bauhaus, staré město JAFFA, římská CAESAREA (též Kaisarea), římský akvadukt, divadlo, HAIFA (UNESCO), vyhlídka na přístav a chrám víry Bahá’i (UNESCO), opevněné křižácké město AKKON (UNESCO), které bylo dobyto muslimy jako úplně poslední, súk, templářský tunel, karavanseráje

3.den

3. den: středověký hrad Nimrod pod horou Hermon, procházka u pramenů řeky Jordán, výhled do Sýrie z Golanských výšin, město kabaly SAFED (synagogy, tržiště)

4.den

4. den: biblická místa kolem Galilejského jezera (Tabgha - místo zázraku rozmnožení chleba a ryb, Kafernaum, kde si Ježíš vybral své učedníky), TIBERIAS, plavba lodí po jezeře, výjezd na horu Blahoslavenství, Ježíšovo působiště NAZARET, bazilika Zvěstování, chrám sv. Josefa

5.den

5. den: přejezd po mostě šejcha Husajna do Jordánska , antické město DŽARAŠ (UNESCO), MADÁBA, byzantské mozaiky v kostele sv. Jiří, výhledy z biblické hory Nebo na Zemi zaslíbenou

6.den

6.-7. den: pohádkové skalní město PETRA (UNESCO), vodou vymletá soutěska, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter, monumentální pouštní kaňony v oblasti Vádí Ram (UNESCO), možnost koupání v Rudém moři na plážích u AKABY

8.den

8.-9. den: odjezd do izraelského EILATU na břehu Rudého moře, možnost koupání, pěší výlet na vyhlídku do čtyř okolních zemí z hory Mt. Zefahot, nebo odpočinek na pláži, strže a skalní formace národního parku Timna v Negevské poušti, výstup na skalní pevnost krále Heroda Masadu (UNESCO), národní park Ejn Gedi (damani, kozorožci, průzračné potoky), koupání v Mrtvém moři (-427 m)

10.den

10. den: místo křtu Ježíše Krista Kaser El Jehud, nejstarší město světa JERICHO, vyhlídka do údolí Vádí Kelt s klášterem sv. Jiří, BETLÉM, chrám Narození Páně (UNESCO), kostel sv. Kateřiny

11.den

11-12. den: svaté město JERUZALÉM (UNESCO), vyhlídka na Skalní dóm a mešitu al-Aksa z Olivetské hory, Getsemanská zahrada, křížová cesta Via Dolorosa, chrám Božího hrobu na Golgotě, židovská čtvrť, Zeď nářků, Cardo a Menora, tradiční tržiště, posvátná hora Sion (hrobka krále Davida, kostel Dormicion, večeřadlo), památník holokaustu Jad vašem, muzeum Izrael s modelem Jeruzaléma z období Ježíše Krista, procházka ortodoxní židovskou čtvrtí Mea Šearim

13.den

13. den: odjezd na letiště do Tel-Avivu a odlet do Prahy.

CK si vyhrazuje právo úpravy programu podle počasí, letových řádů a aktuálních podmínek v Jordánsku a Izraeli.

Doprava

letecky Praha –Tel-Aviv – Praha, na místě pronajatý minibus

Ubytování

hotely***

Stravování

12x snídaně, 11x večeře

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5S; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 40.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč
CK GEOPS nabízí svým zákazníkům také dále možnost navýšení na komplexní pojištění K5SS s plněním storna do 60 000 Kč.za příplatek.

Informace

Vstupní vízum :
jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu, pro Izrael platí bezvízový styk
Očkování :
při vstupu do Jordánska a Izraele není vyžadováno žádné očkování

Zajímavé informace:

aktuálně: Únorové FIRST MINUTE slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2020

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2020 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

Zpět na seznam zájezdů | GEOPS 2017 úvodní stránka | TISKNOUT
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 1357/10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny