Termín od: -  do: - 
Cena od: do:
katalog GEOPS 2020
| Zpět | jste zde: zájezdy 2019, 2020 > Poznávací zájezdy 2019, 2020 > Francie > Kouzelné Lotrinsko, Alsasko, Vogézy a vinná stezka 2020

A20-20 - Kouzelné Lotrinsko, Alsasko, Vogézy a vinná stezka 2020

Název Datum Datum návratu Dospělý od
201-xx018 06.05.20 10.05.20
6 990,-
Objednat
návod: postup při objednávání zájezdu
Základní cena zahrnuje

dopravu autobusem, 3x hotel (2lůž. pokoje), průvodce, pojištění CK proti úpadku

Základní cena nezahrnuje

komplexní pojištění, případné pobytové taxy, snídaně, večeři, ochutnávku a vstupné (45 €) a vše, co není zahrnuté v odstavci Cena zahrnuje.

Příplatky

2.200 Kč - 1lůž. pokoj
590 Kč - 3x snídaně
600 Kč - 1x večeře
160 Kč - komplexní pojištění

úvodní popis

Poznávací zájezd nabitý pestrými zážitky. Milovníci umění a architektury ocení okouzlující středověká města, zájemci o historii a starověké civilizace návštěvu muzea Unterlinden a pohled na nejrozsáhlejší megalitickou stavbu Evropy, turista se potěší malebnou krajinou s vinohrady a gurmáni si přijdou na své v bezpočtu specialit kvalitní gastronomie a na "vinařské cestě“ Route de Vin. Pohoda s památkami UNESCO, turistikou, vínem a specialitami. Zájezd jen s 1 nočním přejezdem.

Francie - Alsasko - Riquewihr , hrázděné domy
Francie - Alsasko - Riquewihr , hrázděné domy Francie - Alsasko - Kaysersberg, vzadu Colmar Francie - Alsasko - půvab hrázděných domů v objetí květin Francie - Alsasko - Riquewihr, posezení u sklenky vína Francie - Lotrinsko - Méty - Porte des Allemands, městská brána Francie - Alsasko  - Eguisheim, nádherné květiny jsou všude Francie - Alsasko - Štrasburk, katedrála, kazatelna Francie - Alsasko - Riquewihr, vinice se na všech stranách dotýkají města Francie - Alsasko - Colmar, Maison des Tetes (Dům hlav), dal post. 1609 obchodník A.Burger v renesančním stylu Francie - Alsasko - Colmar a ještě jedno domovní znamení Francie - Alsasko - Riquewihr, místní specialita Macarons de Riquewihr. Francie - Alsasko - Colmar, Maison Pfister Francie - Alsasko - Colmar, erbovním zvířetem Alsaska je čáp Francie - Alsasko - všude kolem vinice Francie - Alsasko - Colmar Francie - mapka vinařského kraje Alsasko Francie - Alsasko - Ribeauville, malebné hrázděné domy plné květin
VERZE PRO VYTIŠTĚNÍ
Program
1.den

1. den: odjezd ve 22 hod. z Prahy, nástupní místa: Beroun, Plzeň, popř. po trase dle dohody, svoz od 4 osob - Hradec Králové, Pardubice, Brno za 400 Kč

2.den

2. den: den pro Lotrinsko: METY (Metz), centrum kraje, křižovatka cest od středověku, jedna z nejkrásnějších gotických katedrál Francie (ze 13. st.), toulky krajem řeky Moselle a vinice kraje Lorraine, vesnice a městečka s červenými střechami,slavné víno Gris de Toul, TOUL, opevněné město na řece Mosele , osmiboká pevnost s historií od 4.stol. a Vaubanova pevnostní architektura, katedrála St-Étienne v pozdně gotickém stylu - plaménková gotika, místní gastronomické speciality jako produkty z mirabelek a quiche lorraine, sídlo lotrinských vévodů NANCY , elegantní Stanislavovo náměstí, brány s ozdobně kovanými mřížemi (UNESCO), elegantní parky, podvečerní město

3.den

3. den: ALSASKO a alsaská vinná stezka Route du Vin, hrázděná městečka: RIBEAUVILLÉ , půvabné městečko, nad kterém se vypínají tři hrady, hlavní město alsaského vína riesling, individ. lehká turistika mezi vinohrady k hradům nebo fakult. posezení u slavného Pfiferhuisu – víno a místní speciality, renesanční kašny, RIQUEWIHR , nejkrásnější ves na alsaské vinné stezce , renesanční radnice, strážní věž ze 13. stol., pěšinky mezi vinohrady, možnost ochutnávky vína, COLMAR , centrum starého Alsaska , fakultativně večeře za příplatek – typická alsaská kuchyně, ubytování v Colmaru

4.den

4. den: COLMAR , půvabná "benátská" čtvrť Petite Venice, fakult. lodí po kanálech, kouzelná atmosféra uliček s hrázděnými domy, návštěva Musée d´Unterlinden (Isenheimský oltář od Matthiase Grűnewalda), KAYSERSBERG, rodné město Alberta Schweitzera, kouzelný výhled z hradní věže a procházka mezi vinohrady, EGUISHEIM , půvabné středověké městečko, ráj pro fotografy, ochutnávka alsaských vín přímo u vinaře, bábovka kougelhopf, večerní překvapení v TURCKHEIMU, renesančním městě čápů

5.den

5. den: městečko DAMBACH-LAVILLE s kaplí svatého Šebestiána, procházka mezi vinohrady s vínem Frankstein, klášter Mont Ste-Odile, kouzelné poutní místo s léčivým pramenem a výhledy do kraje, v dálce se táhne Pohanská zeď, rozsáhlá megalitická stavba ze 7. st.př.n.l., velkoměsto ŠTRASBURK , „křižovatka Evropy" a sídlo Evropského parlamentu, jádro města je na seznamu UNESCO, katedrála Notre-Dame, pitoreskní čtvrť s kanály „Petite France", krytý most Ponts-Couverts, individuálně možnost oběda v typické restauraci, odjezd odpoledne, návrat do ČR do 23 h

CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí.

Doprava

klimatizovaným autobusem, vybaveným klimatizací a DVD, prodej nápojů za české koruny
Upozornění: odjezdy a svozy z uvedených míst se uskuteční, pokud se sejde dostatečný počet zájemců. Trasy odjezdů se mohou změnit v závislosti na aktuální dopravní situaci.

Ubytování

v hotelech typu Première Classe (2lůž. pokoje a palanda, příslušenství na pokoji, TV) a B&B (dvoulůžkové pokoje typu double). Možnost třílůžkových pokojů - individ. v CK (jedná se většinou o pokoj s francouzskou postelí pro 2 osoby a nad ní palandu pro ev. přistýlku – doporučujeme pouze pro děti nebo rodinu – pokoje jsou poměrně malé).
Ubytování je zajištěno 1x u Nancy a 2x u Colmaru.

Stravování

není zahrnuto v ceně zájezdu. Snídaně za příplatek předem formou bufetu francouzského typu (džus, výběr teplých nápojů, několik marmelád, med, slané a sladké máslo, 1-2 druhy bagety, topinka, sladký rohlík, sladká bagetka nebo magdaléna, někdy výběr přesnídávka nebo jogurt, občas pudink), podávají se vždy v hotelu. Velmi doporučujeme mít zajištěné snídaně (v hotelích je velmi přísně pod pokutou zakázáno užívání jakýchkoli varných konvic a vařičů a hotely jsou situovány na okrajích měst a ráno se ve Francii nedá snídaně sehnat ani v blízkosti těch, které jsou blízko centra a program je bohatý - ráno nemají řidiči možnost teplých nápojů).
Lze si též připlatit 1 společnou večeři v Colmaru. V hotelu v Colmaru je snídaně vydatnější a zahrnuje též vajíčka se slaninou. Poslední den ve Štrasburku je možnost oběda v místní restauraci.
Orientační ceny ve Francii: bageta malá od 0,75 €, velká 1,50 €, plněný rohlík 1,50€, mléko 1,90 €, sýr 350 g 1,50-3,50 €, dobré víno 4,50 -7 €, balená voda 1,5l 0,50 €, pivo 3,50 €, limo 1,90 €, zmrzlina 2 €, obložená bageta od 4,50 €, ovoce, rajčata od 2,5 €/kg, menu v restauraci od 18 €, káva 1,50-2,50 €; pohlednice od 0,50 €, známka 0,70 €, WC 0,70 €

Pojištění

zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.
Cena zájezdu nezahrnuje léčebné pojištění. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění za příplatek. Jedná se o komplexní pojištění pojišťovny UNIQA, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696
• pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč
• pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč
• úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)
• poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč
• pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 Kč

Orientační ceny vstupného

EGUISHEIM : ochutnávka vína a sýru münster a kougelhopfu 9,50 €
COLMAR : dominikánský kostel 2 €, projížďka lodí po kanále 6,50 €, muzeum Unterlinden 13 €
ŠTRASBURK : Muzeum Alsaska 10 €, muzea v Rohanském paláci (archeologické, art decorative, obrazová galerie - každé za 8 €, výstup na věž katedrály - 6 €
TURCKHEIM: večerní překvapení 4 €

Kapesné

doporučujeme min. 70 €, z toho 30 € na vstupné a ochutnávky

Možné slevy

Víte, že...?
Alsasko a Lotrinsky bylo až do 17. století součástí římsko-německé říše. První část získal natrvalo Ludvík XIV. po třicetileté válce, a to tři lotrinská biskupství Mety (Metz), Toul a Verdun. Později, během svých četných válečných výbojů, obsadil většinu Alsaska a především říšské město Štrasburk (1684), který pak připojil natrvalo k Francii. Celé Lotrinsko bylo připojeno ještě později, až v polovině 18. století, po složitých diplomatických jednáních a výměnách, jejichž výsledkem bylo, že se dědic lotrinského vévodství František Štěpán (manžel Marie Terezie a pozdější císař) dobrovolně zřekl svého panství výměnou za velkovévodství toskánské. Ačkoliv tedy byla obě území připojena k Francii poměrně pozdě a kontroverzním způsobem, v 19. století za války s Pruskem byla většina obyvatel loajální a nesouhlasila s odtržením. Valná část obyvatel Alsaska mluví dodnes svým jazykem, který Francouzi považují za specifické alsaské nářečí a Němci prostě za variantu němčiny. Sami se považují buď za Francouze nebo prostě za Alsasany.

Zajímavé informace:

Tradiční alsaský perník (pain d´epices)

K delikatesám alsaské gastronomie patří nepochybně tradiční perník, jehož výroba má v kraji tradici delší než 200 let. Zejména se s ním můžete setkat na adventních trzích, ale v obchodech je k dostání celkem běžně a vylepšují se s ním i některá alsaská jídla.

Francie, památky UNESCO

Přehled všech lokalit na území Francie (vč. Korsiky a zámořských departementů) zapsaných na seznam světového dědictví UNESCO.

Alsasko a gastronomie

Alsasko má svou zvláštní gastronomii, která odpovídá celkovému rázu tohoto kraje, kde se mísí německé vlivy s francouzskými. Zde je několik místních typických jídel a specialit, které můžete okusit na poznávacích zájezdech do Alsaska.

Metz

Prozářené Méty s okrově laděnými budovami (z Jaumontského vápence), římskými siluetami a spoustou zeleně jsou půvabným městem současnosti a budoucnosti, které si vás získá svou elegancí a pohostinností. Klenot na poznávacích zájezdech do Alsaska a Lotrinska.

Štrasburk

Alsaské velkoměsto nazývané křižovatka Evropy nebo též hlavní město Evropy je zapsáno na seznamu UNESCO. Univerzitní středisko a zároveň turistická metropole je mladým městem, v němž se historické dědictví harmonicky snoubí s dynamickou ekonomikou. Jestliže milujete architekturu, kvalitní stolování a kulturu, pravděpodobně si na poznávacích zájezdech do Alsaska toto město zamilujete.

Přírodní park Vogézy

Jeden z nejrozsáhlejších francouzských parků se vyznačuje úchvatnou biologickou rozmanitostí a mnohotvárnou krajinou. Procházky tu vedou napříč pastvinami posetými aromatickými rostlinami a květinami, které jsou k vidění pouze v těchto nadmořských výškách. Turistika ve Vogézách příjemně zpestřuje poznávací zájezdy do Alsaska.

Colmar

V Colmaru, který se nalézá v půli cesty mezi Štrasburkem a švýcarskou Basilejí a současně Vogézami a Rýnem, naleznete vše, co vám Alsasko může nabídnout. kulturní památky, malebné ulice, muzea, skvělá vína, výbornou kuchyni, bohatý kulturní život.

Alsasko a Lotrinsko

Dva pozoruhodné kraje na východě Francie s pestrou a pohnutou historií, kulturně na rozhraní Francie a Německa (zvl. Alsasko). Krásná příroda, zvl. v pohoří Vogézy a v kraji vinic, památky na boje 1. sv. války, kulturní města, početné hrady, pohádková městečka z kamenných i hrázděných domů a vynikající vína. Poznávací zájezdy do Alsaska a Lotrinska nabízejí ohlédnutí za historií, turistiku, příjemné dojmy z městeček, viničných vrchů a přírody Vogéz a potěšení pro chuťové buňky.

aktuálně: věrnostní slevy, zájezdy na karnevaly a Velikonoce a zájezdy na evropské slavnosti
zkuste: časový přehled zájezdů na sezónu 2019

Vyzkoušejte naše specializované weby: poznávací zájezdy 2019 | termální lázně | zájezdy Francie | zájezdy Itálie | zájezdy Maďarsko | zájezdy Španělsko | pohodový víkend | adventní zájezdy | zájezdy památky UNESCO

Zpět na seznam zájezdů | GEOPS 2017 úvodní stránka | TISKNOUT
© 2008-2018 GEOPS-CESTOVNÍ KANCELÁŘ,s.r.o, Šternberkova 1357/10, 170 00 Praha 7                        | mapa stránek |
tel.: 266 710 104, fax: 220 806 965, geops@geops.cz , skype: olinageops, ICQ: 397618996

Cestovní kancelář GEOPS je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u Uniqa pojišťovny